ÅRSMØTE 23.3.2021

Fenstad Fotballklubb avholder ordinært årsmøte på klubbhuset i Fenstad, tirsdag 23.03.2021 klokken 18:00.

Alle er velkomne til å delta, men kun gyldige medlemmer av Fenstad Fotballklubb har stemmerett. Møtet blir avholdt på Teams, og lenke til møtet finner du her https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lOctz-0002wr-5C&i=57e1b682&c=VA1fuCSSMGoh1PvfQ3nVyI1QBqWXjalsUQKDVav0Fn113PZ4UIGEZwiWDCVxEAeNzbE0hsqm9-_vDSQyQkxrLwbVJyDHB0czuP90octgm_VOy_Fip4AW6WBzORGgt9KG3_MsePbQT_gHXBFlIgA92tIrIrQTOaFwl6D4AYL-5mEZK3cVwZ8F_JypX4zkd_Ly8MIOs3h4E_2W6wjIa0wdmq0DU20-0lmBSsGWcfm9D0T70l2bmXRqzAbux4jlu2QeSxdXuWBQxWkXbkG1PQuPc_SgpFs-YqLqlvv3R5c3z1v3X983Uqbu0NZt3cgFlAS_JPX_8YUxvF92pNFl7r_bZJGEywYnGpPcSk7z055tLEtI1lnv8e3DF3kT-Nmdn4_Op6jy-NrMUg7X4g3yNtrzxe9i4iYn9JrbEOuQv3pn0qMN_x5dsgxsK_xkGI5e71x4L9HYQkPNS8-bvWvwTsgman-wLZ7NewOEdD_uGW0lx68LHJ_kLzpHKnZJFkTgOJHgo_ujgVWFozllmxwERgtlxQ

Påmelding til årsmøtet gjøres ved å sende en epost til styret@fenstadfotballklubb.no med navn på de som ønsker å delta. Påmelding innen 20. 3.2021

 

Agenda:

1. Godkjenning av dagsorden og innkalling

2. Valg av  møteleder og referent

3. Styrets beretning

4. Økonomi- Regnskap (noter), budsjett  (noter) og medlemskontingent

5. Valg

6. Eventuelt

7. Avslutning

 

Her har du muligheten til å møte opp å være med å bidra i ditt lokalmiljø. Fenstad fotballklubb drives på frivillig basis og er avhengige av personer som ønsker å bidra!

 

Vel møtt!