ÅRSMØTE 23.3.2021

Fenstad Fotballklubb avholder ordinært årsmøte på klubbhuset i Fenstad, tirsdag 23.03.2021 klokken 18:00.

Alle er velkomne til å delta, men kun gyldige medlemmer av Fenstad Fotballklubb har stemmerett. Dersom det blir for mange deltagere med hensyn til Covid19, vil møtet flyttes til en digital plattform. 

Påmelding til årsmøtet gjøres ved å sende en epost til styret@fenstadfotballklubb.no med navn på de som ønsker å delta. Påmelding innen 20. 3.2021

 

Agenda:

- Godkjenning av dagsorden og innkalling

- Valg av  møteleder og referent

- Styrets beretning

- Økonomi

- Valg

- Eventuelt

- Avslutning

 

Her har du muligheten til å møte opp å være med å bidra i ditt lokalmiljø. Fenstad fotballklubb drives på frivillig basis og er avhengige av personer som ønsker å bidra!

 

Vel møtt!

 

 

© 2021 av Fenstad Fotballklubb

  • b-facebook