top of page
ÅRSMØTE 28.3.2022

Fenstad Fotballklubb avholder ordinært årsmøte på klubbhuset i Fenstad, mandag 28.03.2022 klokken 19:00.

Alle er velkomne til å delta, men kun gyldige medlemmer av Fenstad Fotballklubb har stemmerett.

 

Agenda:

1. Godkjenning av dagsorden og innkalling

2. Valg av  møteleder og referent

3. Styrets beretning

4. Økonomi- Regnskap (noter), budsjett  (noter) og medlemskontingent

5. Valg

6. Eventuelt

7. Avslutning

 

Her har du muligheten til å møte opp å være med å bidra i ditt lokalmiljø. Fenstad fotballklubb drives på frivillig basis og er avhengige av personer som ønsker å bidra!

 

Vel møtt!

 

bottom of page