Gutter 2003

 

Laget er for gutter og jenter som er født i 2003

 

De deltar i seriespill (7'er) i sesongen 2015

Spillerne betaler treningskontigent og medlemsskap.

 

Trener: Tor Larssen

478 95 936

tor.larssen@evry.no

 

Trener: Arild Bråten  

994 30 650

arilb@online.no

 

Lagleder: Siri Hogseth

481 53 863

shogseth@hotmail.com

 

Treningstider: Treningstider for laget vil variere da seriekamper ikke faller på faste dager. For informasjon om treningstider bør lagledelsen kontaktes.