top of page

Anleggsleder

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Anleggsleder

 

Organisering/Rapportering

Anleggsleder er en stilling som utpekes i foreningen.

Rapporterer til Styreleder.

 

Ansvarsområde

Klargjøring og vedlikehold av anlegget.

 

Viktige oppgaver

  • Sette sammen en anleggsgruppe i samråd med styret, og fordele arbeidsoppgavene for baneanlegget. Viktige arbeidsoppgaver er blant annet klipping, merking og sikring av mål og cornerflagg.

  • Ha hovedansvaret for at baneanlegget er klargjort til kamper og treninger.

  • Sørge for kalking og gjødsling etter styrets instrukser.

  • Sørge for at nødvendig materiell er tilstede. (merkemaling, bensin ol.)

  • Vedlikeholde utstyr.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page