top of page

Organisasjon

 

Her blir alle styringsdokumenter, instrukser og regelverk for klubben samlet.

Vårt mål er at det skal være enkelt å gjøre seg kjent med rettningslinjene i Fenstad Fotballklubb.

Organisasjonskart

 

 

 

 

Kart over alle verv og grupper i klubben

Vedtekter

 

 

 

 

Klubbens gjeldende vedtekter

Årsmøte

 

 

 

 

Protokoll for siste årsmøte

Håndbok

 

 

 

 

Et hjelpemiddel som samler nyttig informasjon om klubben

Sportsplan

 

 

 

 

Rammeverket for de sportslige aktivitene i klubben

Instrukser

 

 

 

 

Stillingsinstrukser og funksjonsinstrukser

Regelverk

 

 

 

 

Lovverk og regelverk for arrangement

bottom of page