Årsmøte

Av Pål Anders, 16.02.2020

 

Fenstad Fotballklubb avholder ordinært årsmøte på klubbhuset i Fenstad, tirsdag 10.03.2020 klokken 19:00.

Alle er velkomne til å delta, men kun gyldige medlemmer av Fenstad Fotballklubb har stemmerett.

 

Agenda:

- Godkjenning av dagsorden og innkalling

- Valg av dirigent og referent

- Styrets beretning

- Økonomi

- Valg

- Eventuelt

- Avslutning

 

Her har du muligheten til å møte opp å være med å bidra i ditt lokalmiljø.

 

Vel møtt!