top of page
Ekstraordinært Årsmøte

Av Pål Anders, 29.04.2020

 

Fenstad Fotballklubb avholder ekstraordinært årsmøte digitalt på Skype, tirsdag 12.05.2020 klokken 19:00.

Alle er velkomne til å delta, men kun gyldige medlemmer av Fenstad Fotballklubb har stemmerett.

 

Agenda:

- Godkjenning av dagsorden og innkalling

- Valg av dirigent og referent

- Endring av vedtekter

- Avslutning

 

Nedenfor kan dere laste ned Invitasjon, dagsorden og forslag til protokoll for møtet.

 

Møtet kan følges på Skype med følgende møtelink:

Bli med i Skype-møte

Vel møtt!

 

 

bottom of page