top of page

Dommerkontakt

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Dommerkontakt

 

Organisering/Rapportering

Dommerkontakt er en stilling som utpekes i de forskjellige lag innenfor foreningen.

Rapporterer til Juniorleder.

 

Ansvarsområde

Hovedansvar for at det er dommere på alle hjemmekamper som er satt opp av kretsen.

 

Viktige oppgaver

  • Sikre at foreningen har et forsvarlig antall dommere i forhold til hjemmekamper i løpet av sesongen.

  • Avholde dommermøter minst 2 ganger i året.

  • Fordele dømmingen på antall disponible dommere, og holde oversikt over hvilke dommere som har gjennomført kurs.

  • Følge opp dommere og bistå ved behov.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men kurs innen barneidrett og dommerkurs er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page