top of page

Foreldrevettregler

 

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 

1.Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

 

2.Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

 

3.Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

 

4.Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

 

5.Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

 

6.Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

 

Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

bottom of page