top of page

Juniorleder

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Juniorleder

 

Organisering/Rapportering

Juniorleder er medlem av styret i foreningen.

Rapporterer til Styreleder.

 

Ansvarsområde

Organisering og drift av lagene innenfor foreningen.

 

Viktige oppgaver

  • Delta på styremøter i foreningen og videreformidle relevant informasjon til trenere/lagledere.

  • Holde seg orientert om de forskjellige lagenes aktiviteter, der i blant deltagelse i serier, cuper og fotballskoler.

  • Ha ansvaret for lagenes påmelding til seriespill, cuper og andre aktiviteter.

  • Sørge for treningslokaler og fordeling av treningstider for de forskjellige lagene.

  • Arrangere og lede trener/lagledermøter minimum 2 ganger i året.

  • Ha hovedansvaret for lagenes utstyr og drakter i samråd med lagledere, og kartlegge behov for innkjøp/fornying.

  • Informere trenere og lagledere om kurs

  • Ha hovedansvar i samråd med valgkomité for trenere/lagledere/aktivitetsledere til lagene i foreningen.

 

Myndighet

Juniorleder representerer 1 stemme ved vedtaksavstemming i foreningen.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men kurs innen barneidrett og lederkurs er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page