top of page

Kioskleder

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Kioskleder

 

Organisering/Rapportering

Kioskleder er en stilling som utpekes i foreningen.

Rapporterer til Kasserer.

 

Ansvarsområde

Organisering, drift og innkjøp til kiosk

 

Viktige oppgaver

  • Sette opp kiosklister med fordeling av vakter på foresatte.

  • Utarbeide rutiner for kioskvaktene for å sikre hensiktsmessig drift og rengjøring.

  • Sørge for innkjøp av varer

  • Ha hovedansvaret for at kassen blir håndtert forsvarlig mellom åpningstider.

  • Sørge for at overskuddet fra kioskvakter settes inn på foreningens konto minst 1 gang i måneden.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page