top of page
Årsmøte

Av Ronny, 24.03.2023

 

Fenstad Fotballklubb avholder ordinært årsmøte på klubbhuset i Fenstad, tirsdag 28.03.2022 klokken 18:00.

Alle er velkomne til å delta, men kun gyldige medlemmer av Fenstad Fotballklubb har stemmerett.

 

Agenda:

- Godkjenning av dagsorden og innkalling

- Valg av dirigent og referent

- Styrets beretning

- Økonomi. Regnskap , budsjett 

- Valg

- Eventuelt

- Avslutning

 

Her har du muligheten til å møte opp å være med å bidra i ditt lokalmiljø.

 

Vel møtt!

 

 

bottom of page