top of page

Lagleder

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Lagleder

 

Organisering/Rapportering

Lagleder er en stilling som utpekes i de forskjellige lag innenfor foreningen.

Rapporterer til Juniorleder.

 

Ansvarsområde

Organisering og praktisk ledelse av et lag i foreningen

 

Viktige oppgaver

  • Holde oversikt over lagets spillere, med personopplysninger og kontaktinformasjon til foresatte.

  • Videreformidle relevant informasjon fra styret til foresatte.

  • Anskaffe drakter og nødvendig utstyr til laget, i samråd med Juniorleder.

  • Sette opp eventuelle kjørelister og/eller ansvarslister for foresatte.

  • Jobbe for et godt miljø rundt laget både blant spillere og foresatte.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men kurs innen barneidrett er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page