top of page

Nestleder

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Nestleder

 

Organisering/Rapportering

Nestleder er medlem av styret i foreningen.

Rapporterer til Styreleder.

 

Ansvarsområde

Stedfortreder og støttespiller for Styreleder

 

Viktige oppgaver

  • Delta på styremøter i foreningen.

  • Holde seg oppdatert på foreningens arbeid for og best kunne bidra til gode beslutninger vedrørende styrets retningslinjer og videre arbeid.

  • Bistå Styreleder ved behov og forfall.

 

Myndighet

Nestleder representerer 1 stemme ved vedtaksavstemming i foreningen.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men kurs innen økonomistyring og lederkurs er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page