top of page

Sekretær

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Sekretær

 

Organisering/Rapportering

Sekretær er medlem av styret i foreningen.

Rapporterer til Styreleder.

 

Ansvarsområde

Referere og distribuere felles informasjon til styrets medlemmer.

 

Viktige oppgaver

  • Delta på styremøter i foreningen.

  • Hovedansvar for innkallelser til styremøter, årsmøter og andre møter i foreningens regi, ved behov.

  • Skrive referat fra styremøter og distribuere disse til styrets medlemmer og andre relevante kontaktpersoner ved behov.

  • Referere og videreformidle annen informasjon ved behov.

  • Bistå om andre i foreningen har referatsaker de ønsker utført, det være seg foreldremøter, spillermøter og lignende.

 

Myndighet

Sekretær representerer 1 stemme ved vedtaksavstemming i foreningen.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men normal datakunnskap er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page