top of page

Styremedlem

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Styremedlem

 

Organisering/Rapportering

Styremedlem er medlem av styret i foreningen.

Rapporterer til Styreleder.

 

Ansvarsområde

Sørge for at foreningens formål ivaretas og at driften er i henhold til vedtatte retningslinjer.

 

Viktige oppgaver

  • Delta på styremøter i foreningen.

  • Holde seg oppdatert på foreningens arbeid for å best kunne bidra til gode beslutninger vedrørende styrets retningslinjer og videre arbeid.

  • Bistå andre i styret ved behov og forfall.

 

Myndighet

Styremedlem representerer 1 stemme ved vedtaksavstemming i foreningen.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men kurs innen økonomistyring og lederkurs er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page