top of page

Styrets beretning

 

 

Velkommen til årsmøte for sesongen 2015.

 

 

 

Styret i Fenstad Fotballklubb har bestått av følgende personer:

Leder:                            Thomas Johnsen

Nestleder:                     Ann-Kristin Fjellhaug

Styremedlem:               Johnny Fjellhaug

Styremedlem:               Atle Nordlie

Styremedlem:               Tom-Daniel Karlstad

Juniorleder:                   Pål Anders Johnsen

Sekretær/Kasserer:      Pål Anders Johnsen

Varamedlem:                Maja Søgård

 

Andre verv i klubben:

Anleggsleder:                Thomas Johnsen

Kioskleder:                    Ann-Kristin Fjellhaug

Dommerkontakt:         Pål Anders Johnsen

 

 

Utenfor sesongen har vi beholdt ”juniorklubben” for barneskolen åpen en dag i uken. Dette er først og fremst et sosialt tiltak for å øke rekrutteringen og å bedre tilhørighetsfølelsen til klubben. Styret er overbevist om at det å ha et godt miljø og trivsel både på og rundt fotballbanen er nøkkelen for å holde spillerantallet oppe, og også for å bidra til rekruttering.

Rekruttering er et stadig viktigere tema etter flere år med nedadgående trender i både spillerantall, medlemstall, generell dugnadsvilje og villighet til å påta seg verv/ansvar og styret ser at det må jobbes iherdig med dette.

 

Vi har fremdeles det sportslige samarbeidet med Fenstad Sportsklubb på alle aldersbestemte lag. Uten dette samarbeidet ville vi hatt et betraktelig dårligere tilbud til spillerne, og begge klubbene ville hatt store problemer med å opprettholde normal drift.

 

I sesongen har vi stilt lag i følgende klasser:

Gutter 06

Gutter 07

Jenter 07

Gutter 08

Gutter 10

Jenter 10

Gutter 11

 

 Alle aldersbestemte lagene deltok på Vårcupen på Hvam på førsesongen, og cupen var, som den som regel er, en fin cup for store og små. Vi deltok også på Nesmesterskapet, som i år ble avholdt på Hvam.

De fleste lagene deltok også på overnattingscup på Matrand. Der overnattet vi i en skole, og dette ble en flott cup, men vi har mottatt ønsker om å se på muligheten for å vurdere andre cuper i videre sesonger.

Tilbakemeldingene gikk stort sett på at et veldig spredt kampoppsett gjorde det vanskelig å arrangere felles sosiale tiltak, og det var også flere som ikke ønsket å overnatte på grunn av veldig kampoppsettet.

Utover dette har noen av lagene også deltatt på mindre cuper etter ønske.

 

Vi har igjen også arrangert Tine Fotballskole. Den ble som vanlig arrangert første uken i skoleferien, og hele uken var bra gjennomført. Vi inviterte også igjen 5 og 6 åringer til å være med onsdag, torsdag og fredag, på en såkalt ”miniskole”. Dette har blitt godt mottatt, og ses på som veldig viktig i forhold til å starte rekrutteringen tidlig.

 

Etter ønske fra medlemmer ble sesongavslutningen ”superlørdag” arrangert på Fenstad Stadion, i stedet for skianlegget. Her ble det arrangert rebusløp med forskjellige oppgaver og aktiviteter, samt kiosksalg og premieutdeling. Denne avslutningen ble godt mottatt fra både barn og foreldre. Som et rekrutteringstiltak tok vi også beslutningen om å sende ut invitasjon til hele Fenstad Skole, ikke bare medlemmer, og fikk god oppslutning på Stadion.

 

Nytt draktsett til alle spillere ble innkjøpt før sesongstart, og finansiert med en maledugnad på Joker Fenstad. Bortsett fra faste kioskvakter har dette vært eneste dugnad som er avholdt i 2015. Styret er bekymret over manglende inntekter kommende år, og må jobbe med vurderingen av dugnader og andre inntektsklider i fremover.

 

Forslaget styret har lagt frem som innspill til kommuneplanen skal opp til politisk behandling i inneværende år. Forslaget går ut på å bygge en flerbrukshall med tilhørende fotballbaneanlegg i tilknytning til Fenstad Skole. Forslaget inkluderer også en avvikling av dagens anlegg, og salg av arealer som skal være med å finansiere utbyggingen.

Den videre utviklingen i denne saken kan medføre store endringer i klubben i fremtiden.

 

Styreleder Thomas Johnsen ønsker å fratre sitt verv som Styrets leder etter en lang og flott innsats, og ønsker å fortsette som Styremedlem. Styremedlem Johnny Fjellhaug fratrer sin rolle etter en årrekke som både Nestleder og Styremedlem. Ann Kristin Fjellhaug fratrer sin rolle som Kioskleder, men forsetter som Nestleder. Vi takker for deres innsats og bidrag i løpet av tiden her i klubben.

 

Vi vil avslutte beretningen med å også takke resterende medlemmer i styret, trenere, lagledere, anleggsleder og rengjøringspersonalet for en kjempegod jobb i 2015.

 

 

 

Mvh

 

Styret i Fenstad Fotballklubb

 

bottom of page