top of page

Trener

 

Stillingsinstruks Fenstad Fotballklubb

 

 

 

 

Tittel

Trener

 

Organisering/Rapportering

Trener er en stilling som utpekes i de forskjellige lag innenfor foreningen.

Rapporterer til Juniorleder.

 

Ansvarsområde

Overordnet sportslig ansvar for et lag i foreningen.

 

Viktige oppgaver

  • Planlegge og gjennomføre lagets treninger.

  • Veilede spillerne, både som kollektiv og individuelt.

  • Lede laget i kamper og turneringer.

  • Sørge for at gjeldene regler overholdes og bestrebe at både lagledelse, spillere og foresatte viser god sportsånd og følger forbundets etiske retningslinjer.

  • Ha fokus på fair play og et inkluderende miljø for både spillere, dommere, konkurrenter og lagledelse.

  • Sørge for at alle spillere har like konkurranseforhold og de samme muligheter til utvikling.

  • Ha en god dialog med andre trenere i foreningen for å fordele eventuell hospitering av spillere mest hensiktsmessig.

 

Kompetansekrav

Ingen nedfelte kompetansekrav, men kurs innen barneidrett og trenerkurs er en fordel.

 

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende, så sant det er behandlet i styret. Stillingen vil ikke få noen annen form for økonomisk godtgjørelse.

 

Vervet er pålagt å legge frem politiattest ved anmodning fra styret.

bottom of page