top of page

Trivselsregler

 

PÅ ”JUNIORKLUBBEN” ER VI SNILLE, GREIE OG HYGGELIGE MOT HVERANDRE. VI BAKSNAKKER INGEN, OG LAR INGEN VÆRE UTENFOR. VI SIER IFRA NÅR NOE ER UGREIT!

 

-         MAT OG DRIKKE ER IKKE TILLATT PÅ BILJARDBORDET, AIRHOCKEYBORDET ELLER FOTBALLBORDET.

 

-         TOMFLASKER SKAL LEVERES I KIOSKEN.

 

-         SØPPEL SKAL KASTES I SØPPELKASSENE.

 

-         MEDBRAKT MAT OG DRIKKE ER IKKE TILLAT, SÅ SANT DET IKKE ER SPESIFIKT AVTALT.

 

-         DET ER IKKE TILLATT Å OPPHOLDE SEG I KIOSKEN.

 

-         MOBBING OG/ELLER SLOSSING ER STRENGT FORBUDT OG KAN FØRE TIL UTESTENGELSE PÅ UBESTEMT TID.

 

-         UTSTYR SOM ØDELEGGES MED VILJE SKAL ERSTATTES.

 

-         MUSIKKANLEGG OG/ELLER LYSANLEGG SKAL IKKE RØRES, SÅ SANT DET IKKE ER GITT SPESIFIKK TILLATELSE.

 

-         FARLIGE GJENSTANDER KAN BLI BESLAGLAGT OG HENTES AV FORESATTE.

 

-         DET ER IKKE TILLATT Å OPPHOLDE SEG UTE ELLER I GARDEROBEOMRÅDET.

 

-         ALKOHOL, RUSMIDLER, RØYKING OG/ELLER SNUS ER STRENGT FORBUDT OG KAN FØRE TIL UTESTENGELSE PÅ UBESTEMT TID

 

 

OVERSKRIDELSE AV REGELVERKET KAN FØRE TIL ADVARSLER, SOM IGJEN KAN FØRE TIL UTESTENGELSE PÅ UBESTEMT TID.

bottom of page