Trivselsregler

 

PÅ ”JUNIORKLUBBEN” ER VI SNILLE, GREIE OG HYGGELIGE MOT HVERANDRE. VI BAKSNAKKER INGEN, OG LAR INGEN VÆRE UTENFOR. VI SIER IFRA NÅR NOE ER UGREIT!

 

-         MAT OG DRIKKE ER IKKE TILLATT PÅ BILJARDBORDET, AIRHOCKEYBORDET ELLER FOTBALLBORDET.

 

-         TOMFLASKER SKAL LEVERES I KIOSKEN.

 

-         SØPPEL SKAL KASTES I SØPPELKASSENE.

 

-         MEDBRAKT MAT OG DRIKKE ER IKKE TILLAT, SÅ SANT DET IKKE ER SPESIFIKT AVTALT.

 

-         DET ER IKKE TILLATT Å OPPHOLDE SEG I KIOSKEN.

 

-         MOBBING OG/ELLER SLOSSING ER STRENGT FORBUDT OG KAN FØRE TIL UTESTENGELSE PÅ UBESTEMT TID.

 

-         UTSTYR SOM ØDELEGGES MED VILJE SKAL ERSTATTES.

 

-         MUSIKKANLEGG OG/ELLER LYSANLEGG SKAL IKKE RØRES, SÅ SANT DET IKKE ER GITT SPESIFIKK TILLATELSE.

 

-         FARLIGE GJENSTANDER KAN BLI BESLAGLAGT OG HENTES AV FORESATTE.

 

-         DET ER IKKE TILLATT Å OPPHOLDE SEG UTE ELLER I GARDEROBEOMRÅDET.

 

-         ALKOHOL, RUSMIDLER, RØYKING OG/ELLER SNUS ER STRENGT FORBUDT OG KAN FØRE TIL UTESTENGELSE PÅ UBESTEMT TID

 

 

OVERSKRIDELSE AV REGELVERKET KAN FØRE TIL ADVARSLER, SOM IGJEN KAN FØRE TIL UTESTENGELSE PÅ UBESTEMT TID.