top of page

Valgskjema

 

ÅRSMØTE 2015

15.03.2016

Styrets innstilling til nytt styre:

 

Leder:                                Pål Anders Johnsen                                       velges for 1.år

Nestleder:                         Ann-Kristin Fjellhaug                                   ikke på valg

Sekretær:                          Maja Søgård                                                    velges for 2.år

Kasserer:                           Pål Anders Johnsen                                       ikke på valg

Juniorleder                       Pål Anders Johnsen                                       ikke på valg

Styremedlem:                  Ingrid Østvold                                                 velges for 2.år

Styremedlem:                  Thomas Johnsen                                             velges for 2.år

Styremedlem:                  Ole Georg Finstad                                           velges for 2.år

Styremedlem:                  Atle Nordlie                                                     ikke på valg

Styremedlem:                  Tom Daniel Karlstad                                      ikke på valg

Varamedlem:                   Patrick Hofseth                                               velges for 1.år

Valgkomitè:                      Styret er sin egen valgkomitè

*************************************************************************************

 

Andre verv:

Dommerkontakt:            Pål Anders Johnsen                                          velges for 1.år

Kioskleder:                       Ingrid Østvold                                                   velges for 1.år

Anleggsleder:                   Thomas Johnsen                                               velges for 1.år

 

 

Sportslig utvalg, lagledere og trenere er underlagt juniorleder

Kioskgruppa er underlagt kioskleder

Banekomitè er underlagt anleggsleder

Festkomite er underlagt leder

bottom of page